قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

اين توافقنامه مابين شركت ایرانیان گستر هیوا كه در اين توافقنامه “ایران گستر” ناميده ميشود از يك طرف و شما (استفاده کننده خدمات، وكيل، نماينده و يا وارث) كه در اين توافقنامه “مشترك” ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست. اين توافقنامه محتوي سياستهاي شركت ایرانیان گستر هیوا بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات شركت اعمال ميشود. اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات ایران گستر را تعيين نموده و تعهدات ایران گستر به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به ایران گستر را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند. اين توافقنامه تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد

۱) توافقنامه و تغييرات

مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است ایران گستر هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات ایران گستر را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود.

۲) اطلاعات صحيح

مشترك موافقت مي نمايد تا اطلاعات مربوط به اسم و آدرس خود را بصورت صحيح در اختيار ایران گستر قرار دهد و در هنگام استفاده از خدمات با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات ایران گستر اطلاعات صحيح در اختيار ایران گستر قرار دهد و ایران گستر براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا ایران گستر شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد ایران گستر به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.

۳)عدم استفاده غير قانوني

مشترک موظف به رعايت کليه قوانين جمهوري اسلامي ايران و قوانين بين المللي است و مسئوليت حقوقي و قانوني ناشي از هر گونه استفاده غيرمجاز مشترک و کاربران وي بر عهده مشترک است و هيچگونه مسئوليتي از اين لحاظ متوجه ایران گستر نخواهد بود

مشترک تعهد مي نمايد در سرور اختصاصي موضوع قرارداد از انجام موارد ذيل پرهيز نمايد:

قراردادن هرگونه برنامه و داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز

ذخيره سازی و انتشار موارد غيراخلاقی(پورنوگرافی) شامل متن، تصوير، صدا و فيلم

ذخيره سازی و انتشار موارد مغاير با قوانين جمهوری اسلامی ايران

استفاده غير مجاز از علائم تجاري ديگران

اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور

انتشار اکاذيب عليه ديگران

کل<اه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود

سايتهاي فعال در زمينه HYIP و يا داراي سيستم هرمي

ارسال ايميل های تبليغاتی و اسپم

هرگونه نفوذ غير مجاز به مراکز داده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سيستمها.

هرگونه تلاش برای رخنه به مراکز اطلاع رسانی و اينترنتی برای از کار انداختن آنها.

ارتکاب جرائم مندرج در قانون تجارت الکترونيکی، قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهای رايانه ای و آيين نامه مربوطه، قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح و ساير جرايم مرتبط با اينترنت.

انجام Voice Termination

هر گونه تلاش برای مهندسی اجتماعی و هر گونه عمليات phishing، scamming و spamming..

مسئوليت حقوقی و قانونی ناشی از تخلفات ذکر شده فوق بر عهده مشترک بوده و ایران گستر به محض مشاهده و اطلاع از آن، نسبت به قطع سرويس و فسخ يکجانبه قرارداد اقدام خواهد نمود و مبلغ قرارداد مسترد نخواهد شد.

مشترک حق واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از اين قرارداد را جزئاً و يا کلاً بغير ندارد مگر با توافق کتبي ایران گستر، در هر حال مسئوليت هر گونه استفاده غير قانوني و غير مجاز و يا ايجاد اختلال در شبکه مطابق بند فوق بعهده مشترک است..
ایران گستر اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.

ایران گستر مجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.

چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه ایران گستر، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، ایران گستر مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.

ایران گستر همه حسابهای کاربری را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.

۴) امنيت کد کاربری

مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به ایران گستر اطلاع داده شود. بديهي است ایران گستر هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده ندارد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد..

۵)عدم ارسال هرزنامه

ایران گستر به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب کاربری آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به ایران گستر ميباشد.

۶)مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي ایران گستر متعلق به ایران گستر است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.

۷) رفع مسئوليت

ایران گستر تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات ایران گستر و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه ایران گستر احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنين شرايطي مسئوليت ایران گستر محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط ایران گستر در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.

۸) عدم وجود ضمانت

ایران گستر هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. ایران گستر هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد.ایران گستر هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد.

۹) قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط ایران گستر در دادگاه تهران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روش شده‌اند شكايتي به دادگاه ارائه دهد.

۱۰) ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغها و اعلانات ایران گستر (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت https://irangostar.net اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به ایران گستر ميبايست به پست الكترونيك [email protected] و يا از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر واقع در تهران، خيابان کارگر شمالی،نرسیده به بلوار کشاورز، پلاک ۱۱٫۶۶ ارسال گردد.

۱۱)وضعيت اضطراري

ایران گسترهمه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل ایران گستر هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي ایران گستر گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد آتناهاست را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

۱۲) عدم بهره مندي شخص ثالث

هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.