هاست لینوکس SSD آلمان

LINUX G-2

- فضای میزبانی 500 مگابایت
- پهنای باند نامحدود
- تعدا اکانت FTP نامحدود
- گواهینامه رایگان SSl
- نوع هارد SSD
- تعداد اکانت ایمیل نامحدود
- تعداد دیتابیس نامحدود
- تعداد SUB DOMAIN نامحدود

LINUX G-3

- فضای میزبانی 1 گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- تعدا اکانت FTP نامحدود
- گواهینامه رایگان SSl
- نوع هارد SSD
- تعداد اکانت ایمیل نامحدود
- تعداد دیتابیس نامحدود
- تعداد SUB DOMAIN نامحدود

LINUX G-4

- فضای میزبانی 2گیگابایت
- پهنای باند نامحدود
- تعدا اکانت FTP نامحدود
- گواهینامه رایگان SSl
- نوع هارد SSD
- تعداد اکانت ایمیل نامحدود
- تعداد دیتابیس نامحدود
- تعداد SUB DOMAIN نامحدود

LINUX G-5

- فضای میزبانی نامحدود
- پهنای باند نامحدود
- تعدا اکانت FTP نامحدود
- گواهینامه رایگان SSl
- نوع هارد SSD
- تعداد اکانت ایمیل نامحدود
- تعداد دیتابیس نامحدود
- تعداد SUB DOMAIN نامحدود