ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور براساس طبقه بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
250,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.net
230,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.co
350,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.org
350,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.biz
390,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.info
150,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
.ws
390,000 تومان
1 سال
785,000 تومان
1 سال
785,000 تومان
1 سال
.us
340,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.asia
410,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.tv
850,000 تومان
1 سال
890,000 تومان
1 سال
890,000 تومان
1 سال
.cc
250,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.mobi
250,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
.eu
390,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.name
360,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.me
190,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.in
360,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.pro
190,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل TDLs های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده نباشد.